טבלת מס הכנסהמדרגות מס
יולי 2011
מדרגהשכרמס מצטבר
תקרה ל-10% מס5,070507
תקרה ל-14% מס8,6601,010
תקרה ל-23% מס14,0702,254
תקרה ל-30% מס21,2404,405
תקרה ל-33% מס40,23010,672
כל שקל נוסף 45%  
נתוני מס
 יולי 2011
זיכויים
ערך נקודת זיכוי209.00
תקרת הכנסה מזכה לסעיף 45א8,200.00
תקרת זיכוי 25%143.50
תקרת זיכוי 35%200.90
תקרת זיכוי משמרות885.00
תקרת שכר משמרות10,100.00
מינימום תרומה שנתי420.00
ניכויים
תקרת הכנסה מזכה לסעיף 478,200.00
תקרת 5% חיסכון לסעיף 47410.00
פטורים
תקרת קצבה מזכה (לפנסיונר)7,990.00
אחוז פטור לקצבה35%
תקרת פטור לקצבה2,796.50
תקרת פיצויים פטורים לשנת עבודה11,650.00
מתנות אישיות פטורות200.00
אש"ל פטור לעובד זר (ליום)310.00
תקרת פטור לעוור/נכה48,300.00
תקרת יתרת הלוואה7,320.00
אחוז ריבית לפי סעיף 3(ט)4.00%
תקרת בסיס להפרשה לקרן השתלמות15,712.00
תקרת בסיס להפרשה לקופת גמל לקצבה33,228.00
קצבה פטורה לשנת עבודה112.00
הנחות
הנחת ישובים א18,970.00
הנחת ישובים ב12,640.00
שונות
אחוז מס לעובד במשרה חלקית45.00%
שווי שימוש מרבי בטלפון סלולרי100.00
שווי רכב צמוד
קבוצת רכביולי 2011
12,580
22,790
33,590
44,310
55,970
67,730
79,950
השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר