אשף מס הכנסה

שלום רב! אשף מס הכנסה הוא שירות מקוון שנועד לסייע לך בבירור זכויותיך במס הכנסה. במסגרת שירות זה מתקיים דו-שיח בינך ובין המחשב. המחשב יציג בו שאלות רבות ובהתאם לתשובותיך ייתן לך מידע מפורט על הקלות המס המגיעות לך.

אין צורך להזדהות במהלך קבלת השירות, וכל המידע הנאסף במהלכו נמחק בתום הדו-שיח, כך שמובטחת לך פרטיות מוחלטת.

בטבלה בצד שמאל של המסך יוצגו כל התשובות שניתנו עד אותו רגע, עם כפתור , שיאפשר לתקן תשובה שגוייה.

להפעלת "אשף מס הכנסה" הקש על

השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר