חקיקה - חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר