מילון חילן טק לשכר ותנאי עבודה

 

מדריך למשתמש במילון

מילון חילן טק לשכר ותנאי עבודה הוא מילון יחיד מסוגו בישראל, מבחינת תחום העניין שלו. זהו מילון מקיף, הכולל הגדרות מפורטות של יותר מאלף מונחים, מ-"אאוטסורסינג" ועד "תשר".

תחום השכר ותנאי העבודה מתאפיין במגוון רחב של מושגים, שרבים מהם מוכרים רק ליודעי ח"ן. ריבוי המושגים וגיוונם נובע, בין השאר, מהתחומים הרבים המשפיעים על השכר ותנאי העבודה: משפט, כלכלה, ניהול, יחסי עבודה.

בעת כתיבת מילון זה לא התחמקתי משתי הבעיות בפניהן עומד כל מחבר של מילון: בחירת הערכים באופן שלא יכללו ערכים מיותרים ולא יושמטו ערכים רלוונטיים, וניסוח מועיל של ההגדרות כך שיהיה ממצה, מדויק וענייני. המונחים במילון מוגדרים בהקשרם המצומצם לנושאי מילון זה, אם כי לאחדים מהם משמעות נוספת או רחבה יותר בהקשרים אחרים.

לאיתור מונח במילון משמשות שלוש דרכים:

  • סריקה לפי א-בקליק על האות הראשונה של המונח מציג רשימה אלפביתית של כל המונחים המתחילים באות זו, ובה קל לאתר את המונח המבוקש ולבחור בו.
  • חיפוש מונח בעבריתהקשת המונח בעברית בשדה "חיפוש מונח מבוקש" וקליק על הכפתור "חפש" או הקשת Enter יביאו את המונח המתאים (או המונחים המתאימים). מנגנון החיפוש שולט בשפה העברית ויודע לעבור מרבים ליחיד ומכתיב מלא לכתיב חסר. כמו כן ניתן להסתפק בהקשת תחילתו של המונח, למשל הקשת "חוזה" לשם מציאת "חוזה עבודה אישי".
  • חיפוש מונח באנגליתהקשת המונח באנגלית בשדה "חיפוש מונח מבוקש" וקליק על הכפתור "חפש" או הקשת Enter יביאו את המונח המתאים (או המונחים המתאימים) בעברית. חיפוש זה מתבצע רק לפי הכתיב המדויק של המונח.

בהגדרות משולבים קישורי היפרטקסט משלושה סוגים:

  • קישור למונחים אחרים במילוןכאשר הגדרתו של מונח מתבססת על מונח אחר המופיע במילון, המונח האחר מופיע כקישור היפרטקסט, שאליו ניתן לדלג מיידית. טכניקה זו הופכת את השיטוט במילון לחוויה מרחיבת אופקים.
  • קישורים למרכיבים אחרים של אתר חילן טקבנוסף למילון, כולל אתר חילן טק עוד מגוון רחב של מידע וכלים בתחום השכר ויחסי העבודה. בסוף הגדרתו של מונח ניתנים קישורי היפרטקסט למרכיבים אחרים של אתר חילן טק (למשל קישור מהערך "נקודות זיכוי" לשרות "אשף מס הכנסה"). לחיצה על קישור כזה פותחת את השירות המתאים באותו חלון של המילון. חזרה למילון נעשית באמצעות לחיצה על המקש Back של הדפדפן.
  • קישורים לרשתבסופם של מונחים רבים ניתנים קישורים לאתרים רלבנטיים, כגון האתר של ההסתדרות החדשה, המוסד לביטוח לאומי וכו'. קישורים אלה הופכים את מילון חילן טק לנקודת מוצא (פורטל בשפת האינטרנט) לכל הידע המצוי ברשת בתחומי העיסוק של המילון. לחיצה על קישור כזה פותחת את האתר המתאים בחלון נפרד.

הערות, תוספות, השלמות? שלח לדוד שי.

השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר